• Komunikačné klubovne - English activities

     • Milí rodičia, otvárame nový ročník Anglických Komunikačných klubovní English Activities. Deti sa hravou formou prirodzene naučia rozprávať Anglicky. Ide o popoludňajšie anglické komunikačné klubovne v priestoroch našej školy s exkluzivnou metodikou. Deti v malých skupinách budú rozdelené na základe úrovne Anglického jazyka, ktorú zistíme testovaním. Cieľom je pomôcť deťom aktívne komunikovať a porozumieť jazyku, čo bude doplnením k učivu v škole o konverzáciu. Prihlásiť Vaše deti viete na odkaze nižšie.

      Po registrácii dostanete ďalšie informácie emailom. https://forms.gle/E6QrghmVzRg83XDe8

      Kontaktná osoba: Julia Mervová 0907 515 635 infopresov@ucimedeti.sk

     • Geografická olympiáda - Okresné kolo

     • Nový úspech našej školy:
      Leo Varga: 1.miesto
      Súťaž: Geografická olympiáda
      Kolo: Okresné kolo

      Gratulujeme aj úspešným riešiteľom Michalovi Talarovičovi a Davidovi Galajdovi.
       

     • Nariadenie protiepidemických opatrení v súvislosti s výskytom VHA v meste Sabinov

     • V súvislosti s výskytom ochorení na žltačku typu A v meste Sabinov evidujeme v čase od 12.1.2024 do 4.3.2024 - 10 prípadov ochorení na Vírusovú hepatitídu typ A (žltačku) u obyvateľov minoritnej populácie. Vzhľadom k vyššie uvedeným skutočnostiam a k možným cestám prenosu pôvodcu VHA existuje dôvodné podozrenie na ďalšie šírenie tohto závažného ochorenia s potenciálnym rizikom šírenia infekcie do ďalších lokalít. Z tohto dôvodu si Vás dovoľujeme upozorniť na zvýšenú opatrnosť a zavedenie preventívnych opatrení zameraných na predchádzanie vzniku a šíreniu tohto závažného infekčného ochorenia z Vašej strany. Žiadame Vás o prísne dodržiavanie preventívnych opatrení týkajúcich sa najmä zvýšenej hygieny obyvateľov mesta Sabinov, či už v osobnom styku alebo vo verejnom prostredí (obchody, pošta, mestský úrad, výchovno-vzdelávacie zariadenia - o vykonávanie priebežnej a dôkladnej dezinfekcie týchto priestorov na zamedzenie šírenia infekcie.) Z dôvodu zamedzenia šírenia infekcie je potrebné pristúpiť aj z Vašej strany k osvete, s dôrazom na zavedenie účinného očkovania proti VHA v súčinnosti s pracovníkmi Komunitného centra mesta Sabinov, respektíve terénnymi sociálnymi pracovníkmi mestského úradu mesta Sabinov.

      https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2024/vyhlaska_26.pdf

     • Matematicko - fyzikálna súťaž Náboj Junior

     • V piatok 24.11.2023 sa žiaci našej školy zúčastnili medzinárodnej matematicko-fyzikálnej súťaže Náboj Junior. Súťažilo sa súčasne v 23 mestách na Slovensku a zároveň aj v Belgicku, Českej republike, v Holandsku, v Chorvátsku, v Poľsku a v Španielsku. Našu školu reprezentovali dva tímy žiakov deviateho a ôsmeho ročníka, ktorým blahoželáme k vynikajúcim výsledkom. Dve hodiny nepretržite počítali zaujímavé a ťažké úlohy. Ďakujeme im za reprezentáciu.

     • Najlepšie podujatie školských knižníc

     • „ Školská knižnica vám dáva priestor na to, aby ste boli výnimoční.“

      Dňa 23.10.2023 sa deviataci pokúsili ukázať mladším spolužiakom, že literárne dielo sa dá čítať aj inak, ako klasickým čítaním. Videli sme divadlo, počuli klavír, tancovali, pozerali obrázky, Aj mladší sa predviedli a ukázali nám živé písmenká, divadielka, komiks, či pantomímu.

     • „Bratislava- Kittsee“ na cestách s nemčinou

     • Kolektív nemecky hovoriacich žiakov sa stmelil, posilnil svoje vedomosti, precvičil si slovnú zásobu v ZOO Bratislava. NA večerných aktivitách upevnil, čo sa naučil. Druhý deň nás čakalo krásne rakúske Kittsee, kde sme videli, že aj menšie mestečko môže očariť svojimi pamiatkami a prírodou. Na záver sme videli, ako sa vyrába rakúska čokoláda, ktorú sme mohli ochutnať, ale aj kúpiť. Všetci zúčastnení si odniesli nezabudnuteľné zážitky.

     • Teambuilding žiackej školskej rady

     • 17.10.2023 sme zažili deň s občianskym združením Podaj Ďalej v Prešove, kde nám predstavili svoju prácu a kde sme si mohli vyskúšať rôzne tvorivé dielne. Presunuli sme sa do Charity shopu, v ktorom sme načerpali energiu od milého dobrovoľníka a odovzdali sme naše vyzbierané ponožky a cestoviny. Naša rada je opäť plná nápadov a tvorivých síl!

     • Šarkaniáda

     • Obloha na veľkej lúke nad Sabinovom pod vysielačom sa v piatok 13.októbra 2023 premenila na farebné divadlo. Šarkaniáda priniesla opäť veľké množstvo atraktívnych šarkanov, ktoré detí zo školského klubu veselo rozbaľovali. Vetrík pofukoval a našich šarkanov do výšky dvíhal. Všetci sme sa z toho tešili a nakoniec šťastní vrátili do školy.

      Tešíme sa opäť na budúci rok.

     • Deň duševného zdravia

     • Tento rok sme sa na dušu pozreli z hľadiska pomoci zvieratkám, ale aj nám samým. Dňa 10.10.2023 nás navštívila pani veterinárka s Canisterapiou, zlaté pani psychologičky z Káčka PO a pani dobrovoľníčka zo Slobody zvierat. Obrovské srdiečko ukázali žiaci z 9.A, 8.A a 5. A, ktorí pre zvieratká zo Slobody zvierat vyzbierali chutný darček, ktorý im spríjemní ich neľahký život.

     • AklimaTYzuj sa!

     • Naši milí Primaškoláci a kamaráti
      ....veľmi sa tešíme, že sa nám/vám to podarilo a v rámci projektu: AklimaTYzuj sa! sme si adoptovali strom. Nie jeden. Podarilo sa nám adoptovať si rovno dva. Jeden je symbolický strom pod kopcom Veľká Javorina v pohorí Čergov, ktorý sme adoptovali cez Lesoochranárske zoskupenie Vlk (na kt. bola dobrovoľná zbierka) a druhý - hmatateľný a pozorovateľný strom je Slivka čerešňoplodá. Adopčný list od tohto stromu neďaleko školy nám odovzdal pán primátor s pánom prednostom. Ďakujeme všetkým za podporu myšlienky aklimatizácie a tešíme sa na ďalšie výzvy projektu.

     • OČAP

     • Dňa 13.9.2023 sme mali na škole OČAP spojený s preventívnou prednáškou od školiteľa zo združenia Bez drog. Po prednáške žiaci pokračovali účelovým cvičením spojeným s tréningovým poplachom.

      Všetci sme to zvládli!

     • Robotika v Primaškole

     • Tento školský rok sa žiakom Súkromnej ZŠ s MŠ v Sabinove už tradične podarilo zožať niekoľko významných úspechov na celoslovenských aj medzinárodných robotických súťažiach.

      Počas sezóny sa tímy v rámci súťaže FIRST LEGO League zamerali na budúcnosť udržateľnej energie. V súvislosti s touto témou skúmali, odkiaľ energia pochádza, ako sa distribuuje, skladuje i využíva  a svoju kreativitu využili na to, aby pracovali na inováciách pre lepšiu energetickú budúcnosť.

      Tím Primaškoláčik v zložení Dávid Plavčan 1.A, Richard Gľaga a Teodor Durkáč 2.A, Damián Budzák a Matej Gargalovič 4.A  porota ocenila ako najlepší za spracovanie projektu a konštrukciu lego modelov na festivale FLL Explore v Poprade.

      Tím Primaškolák v zložení  Leo Varga 8.A, Miriam Červenková, Katarína Kovalíková, Michaela Kuchárová, Nikoletta Kollárová, Martin Seman, Štefan Roba, Tomáš Trudič 9.A. na regionálnom turnaji FLL v Prešove obsadil v celkovom poradí 3. miesto a získal aj cenu za najlepší inovačný projekt, v ktorom predstavil svoje riešenie Vodíkovej domácnosti. Naše riešenie si môžete pozrieť na https://fllprimaskolak.wordpress.com/fll-2023-superpowered/

      Najväčším úspechom bola súťaž RoboCup, na ktorej tím Primaškolák získal 3. miesto v kategóriách Konštrukcia a OnStage a postúpil na European RoboCup Junior Championship 2023 vo Varaždine v Chorvátsku. RoboCup je medzinárodná súťaž autonómnych robotov. Súťaž je určená na podporu výskumu a výučby umelej inteligencie, robotiky a ďalších príbuzných oblastí. Cieľom tejto súťaže je dosiahnuť do roku 2050 takú úroveň v oblasti humanoidných robotov, aby tieto boli schopné vyhrať zápas so skutočnými ľudskými futbalovými šampiónmi.

      Za finančnú podporu a spoluprácu ďakujeme vedeniu školy a vedeniu mesta Sabinov, poslancom MZ a v neposlednom rade rodičom žiakov a našim rodinným príslušníkom.

      Mgr. Anna Štofániková

      Viac o účasti a reprezentácií na medzinárodnej súťaži z pohľadu žiakov.

      Našu cestu sme začali ešte na SPšE v Prešove, odkiaľ sme postúpili na Európske kolo súťaže Robocup v kategórií OnStage v Chorvátsku v meste Varaždin, v dňoch 6. – 11. 6. 2023. Tím Primaškolák cestoval v zložení: Varga, Seman, Červenková, Kovalíková, Kollárová.

      Už v prvý deň v tomto krásnom historickom meste sme sa zaregistrovali a obhliadli sme si súťažné priestory, kde súťažili stovky tímov a približne 2000 účastníkov. Ďalšie súťažné dni sme prezentovali videotechnickú dokumentáciu, čakalo nás prvé vystúpenie spolu s technickým interwiev, ktoré nám porota ohodnotila ako najlepšie. Tri dni sme „makali“ v hale, programovali a ladili roboty, aby naše vstúpenie bolo čo najlepšie. Celé vystúpenie bolo o to ťažšie, že sme museli prezentovať v anglickom jazyku. Zvládli sme to výborne a preskúšali si druhý jazyk. Nevýhoda týchto predstavení je, že nevieme, ako tie roboty pôjdu. Všetko môže byť pri skúšaní fajn, ale senzor sa poblázni, robot ide zle a my s tým nič neurobíme. Nám sa, ale nič podobné nestalo a aj druhý pokus vystúpenia, keďže máme vždy 2 pokusy,  bol naozaj vynikajúci. Viac o našom projekte na https://fllprimaskolak.wordpress.com/robocup-2023/

      To bola súťaž, ale naše zážitky a skúsenosti sú nevyčísliteľné a ťažko opísateľné aj vďaka skvelej atmosfére. Veľa sme toho spoznali, navštívili, zaspievali si, párkrát sa aj stratili, ochutnali skvelú chorvátsku zmrzlinu, ale hlavne sme boli spolu ako jeden tím. Toto nás všetkých spojilo a síce nám 3. miesto ušlo o 6 bodov, odnášame si veľa nových kontaktov a zručností, ktoré určite využijeme v živote a pri našom ďalšom štúdiu.

      Toto všetko by nebolo možné bez finančnej podpory Mesta Sabinov, Klubu rodičov našej školy a hlavne bez našej skvelej p. uč. Anny Štofánikovej. Všetkým zo srdca ďakujeme a tešíme sa na ďalšie súťaže tímu PRIMAŠKOLÁK.

     • Výlet detí z ŠKD

     • V piatok 2.6.2023 navštívili detí z ŠKD obec Ľutinu. Prezreli si Baziliku Minor , drevený chrám s vyhliadkovou vežou a miniskanzen s viac ako 40 miniatúrami kostolíkov východného obradu. Ako prví – ešte pred zahájením vernisáže, sme navštívili novootvorenú Galériu Mikuláša Klimčáka, ktorá je v areáli Baziliky, kde svoje obrazy vystavuje maliar pán Štefan Kocka, ktorý nám osobne o svojich cestách a dielach aj porozprával. Výstava s názvom Afrika a Peru sa deťom veľmi páčila

     • Svetový deň vody v ŠKD

     • Každý rok si 22. marca v školskom klube detí pripomíname Svetový deň vody. Voda je pre život veľmi dôležitá, má neskutočné množstvo využití, a to všetko sme sa deťom snažili prezentovať počas celého týždňa. Pomocou zvukových nahrávok mohli deti počuť, ako môže voda znieť. Urobili sme si spoločný projekt – KOLOBEH VODY, ktorý je v prírode najznámejším látkovým obehom v prírode. Vysvetlili sme si, prečo má naša Zem prezývku Modrá planéta a na konci týždňa sme otestovali vlastnosti vody rôznymi pokusmi.

  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Štvrtok 18. 7. 2024
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje