• Novinky

   • UPOZORNENIE

    Od 1. 2. 2017 dochádza k zmene podmienok stravovania sa v školskej jedálni. Poplatok za stravovanie musí byť vyplatený do konca predchádzajúceho mesiaca. Od 25. dňa až do konca mesiaca v čase od 7:00 do 8:00 a od 14:00 do 15:00 si žiak, prípadne zákonný zástupca žiaka musí vyzdvihnúť stravné lístky u vedúcej školskej jedálne. Žiakovi, ktorý nebude mať stravu zaplatenú a nepreukáže sa stravným lístkom, strava nebude vydaná.

    Odhlášky z obeda na nasledujúci deň budeme akceptovať iba do 15:00 predchádzajúceho dňa. V daný deň do 8:00 je možné odhlásiť žiaka z obeda iba zo zdravotných dôvodov. V prípade, ak je žiak chorý a je odhlásený z obeda na konkrétny čas, avšak jeho choroba naďalej pretrváva, je potrebné odhlásiť ho z obeda na nasledujúce obdobie, v opačnom prípade je žiak automaticky na obed prihlásený. Odhlásiť žiaka z obeda môžete elektronicky alebo u vedúcej školskej jedálne, nie u triedneho učiteľa. Za pochopenie Vám ďakujeme.

    POZOR! ZMENA ÚČTU

    Milí rodičia,

    oznamujeme Vám, že platby za stravu je potrebné posielať na účet SK9009000000005140045940.   Všetky ostatné platby uhrádzajte tak ako doteraz na účet školy: SK6809000000000505663950.

    Za porozumenie Vám ďakujeme.

     

   • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Pondelok 2. 8. 2021
  • Kontakty

   • Súkromná základná škola s materskou školou
   • Námestie slobody 100, 083 01 SABINOV
   • 53243927
   • 2121310917
   • Školské poplatky: SK68 0900 0000 0005 0566 3950 Školská jedáleň: SK90 0900 0000 0051 4004 5940
   • szssabinov@primaskola.xyz
   • Riaditeľka: Mgr. Silvia Urdzíková 0915 949 733 Zástupkyňa riaditeľky: Mgr. Veronika Gargalovičová 0908 643 470 Platby: Viktória Urdzíková 0908 082 633 Vrátnica: 0948 181 422
   • szssabinov@primaskola.xyz
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje