• Poplatky

   Ak žiak odovzdá škole vzdelávací poukaz (VP), 1 krúžok navštevuje zadarmo, za viac krúžkov platí 7 eur na mesiac.

   VP + 1k                                                                                                        0 eur/mesiac

   VP + 2k (3k, 4k, 5k)                                                                                     7 eur/mesiac

   Ak žiak škole neodovzdá vzdelávací poukaz, za 1 a viac krúžkov platí       10 eur/mesiac

   0 VP + 1k (2k,3k,4k,...)                                                                              10 eur/mesiac

    Poplatok za krúžok je potrebné uhradiť do 25. v predchádzajúcom mesiaci. Do konca septembra    je možné  upraviť  

    prihlášku a rozvrh krúžkov.

   Ak sa žiak nezúčastní krúžku je potrebné napísať ospravedlnenku, ktorú odvzdá vedúcemu krúžku.

   • zatiaľ žiadne údaje
   • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Pondelok 10. 8. 2020
  • Kontakty

   • Súkromná základná škola
   • Námestie slobody 100, 083 01 SABINOV
   • 42081602
   • 2022546592
   • SK6809000000000505663950
   • szssabinov@primaskola.xyz
   • Riaditeľka: Mgr. Silvia Urdzíková 0915949733 Platby: Viktória Urdzíková 0908082633 Vrátnica: 0948181422
   • szssabinov@primaskola.xyz
 • Fotogaléria

  • Lyžiarsky kurz 4.-8. ročník
  • Lyžiarsky kurz 1.-3. ročník
  • Kolrčuliarsky kurz
  • Noc v škole 1. - 4. ročník
  • Škola v prírode
  • Plavecký kurz
  • Deň rodiny 2019
  • Lyžiarsky kurz 4. - 9. ročník
  • Karneval 1.-4. ročník