• Poplatky

   Ak žiak odovzdá škole vzdelávací poukaz (VP), 1 krúžok navštevuje zadarmo, za viac krúžkov platí 7 eur na mesiac.

   VP + 1k                                                                                                        0 eur/mesiac

   VP + 2k (3k, 4k, 5k)                                                                                     7 eur/mesiac

   Ak žiak škole neodovzdá vzdelávací poukaz, za 1 a viac krúžkov platí       10 eur/mesiac

   0 VP + 1k (2k,3k,4k,...)                                                                              10 eur/mesiac

    Poplatok za krúžok je potrebné uhradiť do 25. v predchádzajúcom mesiaci. Do konca septembra je možné  upraviť  

    prihlášku a rozvrh krúžkov.

   Ak sa žiak nezúčastní krúžku je potrebné napísať ospravedlnenku, ktorú odvzdá vedúcemu krúžku.

   • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Streda 31. 5. 2023
  • Kontakty

   • Súkromná základná škola s materskou školou
   • Námestie slobody 100, 083 01 SABINOV 083 01 Sabinov Slovakia
   • 53243927
   • 2121310917
   • Školské poplatky: SK68 0900 0000 0005 0566 3950 Školská jedáleň: SK90 0900 0000 0051 4004 5940
   • Riaditeľka: Mgr. Silvia Urdzíková 0915 949 733 Platby: Viktória Urdzíková viktoriaurdzikova@gmail.com Vrátnica: 0948 181 422
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje