• Poplatky

   Ak žiak odovzdá škole vzdelávací poukaz (VP), 1 krúžok navštevuje zadarmo, za viac krúžkov platí 7 eur na mesiac.

   VP + 1k                                                                                                        0 eur/mesiac

   VP + 2k (3k, 4k, 5k)                                                                                     7 eur/mesiac

   Ak žiak škole neodovzdá vzdelávací poukaz, za 1 a viac krúžkov platí       10 eur/mesiac

   0 VP + 1k (2k,3k,4k,...)                                                                              10 eur/mesiac

    Poplatok za krúžok je potrebné uhradiť do 25. v predchádzajúcom mesiaci. Do konca septembra je možné  upraviť  

    prihlášku a rozvrh krúžkov.

   Ak sa žiak nezúčastní krúžku je potrebné napísať ospravedlnenku, ktorú odvzdá vedúcemu krúžku.

   • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Sobota 18. 5. 2024
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje