• Otvorenie školy

     • Vážení rodičia,

      dovoľujeme si Vás informovať o aktuálnych informáciách, ktoré sa týkajú opätovného spustenia prevádzky Súkromnej základnej školy, školského klubu detí a školskej jedálne. V súlade s rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR a opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR zriaďovateľ školy rozhodne o  otvorení 1. – 5. ročník ZŠ a ŠKD vzhľadom na konkrétne personálne, materiálne a priestorové možnosti školy. Keďže účasť žiakov 1. – 5. ročníka na vyučovaní je dobrovoľná, prvým predpokladom otvorenia školy je dostatočný záujem zákonných zástupcov žiakov o návštevu školy v mesiaci jún. Z tohto dôvodu Vás chceme informovať o základných podmienkach otvorenia školy.

      • škola môže byť v prevádzke maximálne deväť hodín denne
      • žiaci môžu do školy prichádzať a odchádzať len s osobami, ktoré s nimi žijú v spoločnej domácnosti
      • povinný je každodenný ranný zdravotný filter ranné meranie teploty žiakov a dezinfekcia rúk všetkých osôb pri vstupe do budovy
      • zákonný zástupca zodpovedá za dodržiavanie hygienickoepidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk)
      • zákonný zástupca zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky
      • zákonný zástupca sa vo vnútorných priestoroch školy nepohybuje
      • žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, okrem svojej skupiny v interných a externých priestoroch školy, kde prebieha výchovno vzdelávací proces

      Spustené je prihlasovanie na potvrdenie účasti dieťaťa na vyučovaní. Prihlásiť sa dá od dnes 19.05.2020 od 18:00  – do piatka 22.05.2020 do 12:00 hod. Je nutné potvrdiť jednu z možností.

      Keďže organizácia celého vyučovacieho procesu aj fungovania ŠKD bude závisieť od počtu prihlásených žiakov, na niektoré organizačné otázky Vám v tejto chvíli ešte nevieme odpovedať.

     • Poďakovanie

     • Milí naši rodičia,

      máme za sebou dobré tri týždne tzv. „domáceho vzdelávania“. Nezaobišlo sa to bez začiatočných nedorozumení, hľadania spôsobov „ako na to“, ako zabezpečiť, aby deti napredovali ďalej a nestagnovali, ako zosúladiť bežný chod domácnosti a dozrieť na to, aby si deti plnili povinnosti, vypracovávali úlohy, ktoré im posielajú ich vyučujúci, ako si nájsť čas aj na to, aby ste si sadli k deťom – predovšetkým k tým na 1. stupni a pomohli im riešiť zadané úlohy, vysvetliť učivo.

      Touto cestou Vám chcem všetkým poďakovať za vynaložené úsilie, chcem Vám povedať, že si všetci vážime Vašu prácu a ďakujeme Vám za pomoc.

      Zároveň Vás chcem poprosiť, aby sme aj naďalej komunikovali otvorene – aj pre nás, pedagógov je toto obdobie veľmi náročné. Chýbajú nám naši žiaci, ich každodenné šibalstvá a neplechy.

      Buďme k sebe navzájom trpezliví, ústretoví a tolerantní

      a prežime spolu – a predsa osve – tento čas  v pokoji.

       

     • Oznam - Albatros Media Slovakia

     • Milí rodičia,

      v súvislosti z uzatvorením škôl ponúka spoločnosť Albatros Media Slovakia rodičom školákov a predškolákov možnosť objednávať si knihy z jarných knižných katalógov, ktoré deti priniesli domov začiatkom marca, s dodaním priamo domov. Zvýhodnené katalógové ceny ostávajú, samozrejme, zachované.

      Ak si Vaše deti vybrali knihy z jarných katalógov knižných klubov KMČ Albatros, Knižný klub Fragment alebo Rozprávková škôlka, prosím, využite na objednanie tento odkaz:

      https://www.albatrosmedia.sk/c/skolske-katalogy/

      Pred odoslaním objednávky nezabudnite zadať zľavový kupón KLUBPUX0. Kód je platný do 17. apríla 2020.

      Veríme, že čítanie kníh bude v tejto náročnej dobe pre Vaše deti i Vás príjemným spestrením.

     • Zatvorenie školy

     • V súlade s preventívnymi opatreniami, ktoré prijal Ústredný krízový štáb, bude od pondelka, 16. 3. 2020, naša škola zatvorená. O opätovnom obnovení prevádzky Vás budeme informovať prostredníctvom web stránky. Triedni učitelia aj vyučujúci budú komunikovať so svojimi žiakmi iba elektronicky. Za pochopenie Vám ďakujeme.

      Silvia Urdzíková

     • Školské akcie

     • Milí rodičia,

      v súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom sme všetky plánované akcie, ktoré sa mali konať v najbližšom období, preložili. O presných termínoch ich realizácie Vás budeme informovať. Ide o nasledovné akcie: Predajná výstava anglickej literatúry, Deň otvorených dverí, Triedne aktívy, oslava sviatku Sv. Jozefa. Za porozumenie Vám ďakujeme.

      Silvia Urdzíková

     • Darujte nám vaše 2% z dane

     • Milí rodičia, pripomíname Vám možnosť pomôcť škole 2%-tami. Môžete tak urobiť vyplnením tlačiva na stránke školy: 

      https://primaskola.edupage.org/percenta2/potvrdenie

      https://primaskola.edupage.org/percenta2/vyhlasenie

      Potvrdenie a vyhlásenie si uložte do počítača, políčka vyplňte, následne vytlačte a tlačivá môžete odovzdať našej pani ekonómke alebo odniesť na príslušný daňový úrad. Vopred ďakujeme ak sa rozhodnete darovať 2% pre našu školu a pomôžete nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces.

     • Karneval 1.stupeň

     • Deň sa začal krásnym divadlom o Aladinovi. Najviac sa mi páčila postava Aladina a jeho otec Hasan. Hral to jeden herec. Potom sme išli do triedy, kde sme si obliekli masky a karneval sa mohol začať. Dostali sme lístočky na podpisy, aby sme vedeli na akom stanovišti sme už boli. Zaujala ma hra, kde sme zoraďovali tučniačikov podľa farby.  Sranda bola, keď sme skákali podľa toho akú ruku a nohu sme mali nakreslenú. Po dlhšom čase pre nás prišli šmolkovia (učiteľky) a išlo sa tancovať do telocvične. Každá maska sa predstavila. Ja som bol komár. Bol to môj naj karneval, lebo moju masku ocenili.

      Matej Hrin z 3.A

     • Hviezdoslavov Kubín

     • Na našej škole je už pekným zvykom každý rok zapojiť do recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín čo najviac žiakov. A preto je pre nás učiteľov veľkým potešením, že najmä na 1. stupni, počet žiakov, ktorí majú o recitovanie záujem, stále stúpa. Uvedomujeme si, že nie z každého jednotlivca vyrastie prvotriedny recitátor, ale možnosť vyskúšať si predstúpiť pred obecenstvo a prekonať svoj strach dostane každý, kto si to chce vyskúšať. Tento rok to najlepšie predviedli títo žiaci:

      POÉZIA

      I. kategória:  2. -  4. ročník

      1. miesto – Dávid Červeňák

      2. miesto – Liana Šoltýsová

      3. miesto – Soňa Skladaná

       

      II. kategória:i 5. – 6. ročník

      1. miesto – Natália Novická

      2. miesto – Samuel Blaščák

      3. miesto – Katka Kovalíková

       

      III. kategória:  7. – 9. ročník

      1. miesto – Anna Havrillová

      2. miesto – Marek Štofánik

      3. miesto – Lucia Triščíková

       

      PRÓZA

       I. kategória:  2. -  4. ročník

      1. miesto – Noemi Talarovičová

      2. miesto – Sára Matisovská

      3. miesto – Tobias Lazor

       

      II. kategória:i 5. – 6. ročník

      1. miesto – Samuel Matisovský

      2. miesto – Leo Varga

      3. miesto – Emma Červeňáková

       

      III. kategória:  7. – 9. ročník

      1. miesto -

      2. miesto - Norbert Talarovič

      3. miesto – Miroslav Pekár

      Blahoželáme !

     • Šaliansky Maťko

     • Šaliansky Maťko navštívil našu školu aj v tomto roku. V školskom kole v prednese povestí sme mali tieto výsledky:
      2. – 3. ročník: 
      1. miesto – Ondrej Kačer
      2. miesto –  Dávid Červeňák
      3. miesto – Noemi Talarovičová
      4. – 5. ročník:
      1. miesto – Leo Varga
      2. miesto –  Samuel  Blaščák
      3. miesto – Samuel  Matisovský
      6. – 7. ročník:
      1. miesto – Norbert  Talarovič
      Zabojovali sme aj v okresnom kole (aj keď bez Nora, ktorého odrovnala chrípka) a Leo si priniesol diplom za pekné 3. miesto. Blahoželáme!

     • Olympiáda v nemeckom jazyku - Okresné kolo

     • Nový úspech našej školy:

      Alicka Korínková: 2. miesto
      Lucia Triščíková: 3. miesto

      Súťaž: Olympiáda v nemeckom jazyku
      Kolo: Okresné kolo


     • Ruský film v škole - Domáce kolo

     • Nový úspech našej školy:

      Lianna Tara Rose: 1.miesto
      Natália Jusková: 3.miesto
      Natália Novická: Čestné uznanie

      Súťaž: Ruský film v škole
      Kolo: Domáce kolo


     • Stolný tenis - Školské kolo

     • Nový úspech našej školy:

      1.miesto

      Súťaž: Stolný tenis
      Kolo: Školské kolo

       

     • Ruský film v škole

     • "Škoda, že sú narodeniny len raz do roka"

      V tomto duchu sa niesol ďalší ročník súťaže Ruský film v škole, do ktorého sme sa zapojili spolu s 5., 6. a 7. ročníkom na hodinách ruštiny. Pozreli sme si známu ruskú rozprávku o krokodílovi Genovi a Čeburaške, porozprávali sme sa o nej, v starších triedach sme absolvovali aj kvíz. Nakoniec sme sa v rámci tvorivej dielne snažili nakresliť scénky z filmu ľubovoľnou technikou. Tri najzaujímavejšie výtvarné práce sme poslali do ďalšieho kola, kde im budeme držať palce.

     • Sviatok sv. Martina

     • Kto to bol sv. Martin, ako sa stal biskupom, prečo sa znázorňuje so žobrákom a na koni s mečom, prečo sa na sv. Martina pečie hus a odpovede na mnohé ďalšie otázky sa dozvedeli žiaci od tretiakov našej školy. Tí im o tom všetkom podrobne porozprávali a každú triedu obdarovali svätomartinským svetlom. Lampáše si deti samé vyrobili a v každej triede nechali rozsvietený plamienok. Ten sa má rozhorieť v srdciach každého jedného z nás, tak ako zapálil srdce obyčajného vojaka Martina, ktorý sa nakoniec stal obľúbeným biskupom.

     • Zapojenie sa do projektu

     • Záložka do knihy spája školy: List za listom baví ma čítať

      Aj tento rok sme sa zapojili do ďalšieho ročníka česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy. Našou partnerskou školou sa po niekoľkých českých školách tentokrát stala slovenská škola. Bola ňou Cirkevná základná škola sv. Cyrila a Metoda zo Serede. Dohodli sme sa na výmene záložiek poštou, deň pred prázdninami. Počas celého októbra naši žiaci spolu s pani učiteľkami výtvarnej výchovy a pani vychovávateľkami vyrábali naozaj nápadité a veľmi pekné záložky. Vďaka projektu sa nám v októbri výrazne zvýšila aj návštevnosť školskej knižnice. Žiaci si totiž pri výrobe záložiek pomáhali oživením kníh, ktoré už majú prečítané, zároveň čítali ďalšie. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník.

     • Výlet - Opálové bane a Solivar

     • Za Prešovom medzi obcami Zlatá Baňa a Červenica sa rozprestierajú slávne Slovenské opálové bane, ktoré naši tretiaci a štvrtáci navštívili. Hneď pred vchodom každý jeden z nás dostal prilbu a baterku a vyrazili sme do bane Jozef s veľmi milými sprievodcami. Hneď na úvod sme sa v povesti o Šimonovi a Libanke dozvedeli o vzniku baní. Prezreli sme si rôzne banské štôlne, vozíky, lampáše, počítali banských trpaslíkov – permoníkov a za správnu odpoveď niektorí z nás vyhrali aj malé opály. Poriadne sme premrzli, nakoľko v bani bolo približne 5 stupňov, ale nik z nás túto prehliadku určite neoľutoval. Pokračovali sme v Solivare. Tam sme sa dozvedeli zaujímavosti o ťažbe kamennej soli, o čerpaní a varení solí zo soľanky, spracovávaní soli v dávnejšej aj menej dávnej minulosti, o jej skladovaní. Sme radi, že sme opäť spoznali kúsok našej vlasti - oblasti, v ktorej žijeme.

  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Pondelok 1. 6. 2020
  • Kontakty

   • Súkromná základná škola
   • Námestie slobody 100, 083 01 SABINOV
   • 42081602
   • 2022546592
   • SK6809000000000505663950
   • szssabinov@primaskola.xyz
   • Riaditeľka: Mgr. Silvia Urdzíková 0915949733 Platby: Viktória Urdzíková 0908082633 Vrátnica: 0948181422
   • szssabinov@primaskola.xyz
 • Fotogaléria

  • Lyžiarsky kurz 4.-8. ročník
  • Lyžiarsky kurz 1.-3. ročník
  • Kolrčuliarsky kurz
  • Noc v škole 1. - 4. ročník
  • Škola v prírode
  • Plavecký kurz
  • Deň rodiny 2019
  • Lyžiarsky kurz 4. - 9. ročník
  • Karneval 1.-4. ročník