• Nariadenie protiepidemických opatrení v súvislosti s výskytom VHA v meste Sabinov

     • V súvislosti s výskytom ochorení na žltačku typu A v meste Sabinov evidujeme v čase od 12.1.2024 do 4.3.2024 - 10 prípadov ochorení na Vírusovú hepatitídu typ A (žltačku) u obyvateľov minoritnej populácie. Vzhľadom k vyššie uvedeným skutočnostiam a k možným cestám prenosu pôvodcu VHA existuje dôvodné podozrenie na ďalšie šírenie tohto závažného ochorenia s potenciálnym rizikom šírenia infekcie do ďalších lokalít. Z tohto dôvodu si Vás dovoľujeme upozorniť na zvýšenú opatrnosť a zavedenie preventívnych opatrení zameraných na predchádzanie vzniku a šíreniu tohto závažného infekčného ochorenia z Vašej strany. Žiadame Vás o prísne dodržiavanie preventívnych opatrení týkajúcich sa najmä zvýšenej hygieny obyvateľov mesta Sabinov, či už v osobnom styku alebo vo verejnom prostredí (obchody, pošta, mestský úrad, výchovno-vzdelávacie zariadenia - o vykonávanie priebežnej a dôkladnej dezinfekcie týchto priestorov na zamedzenie šírenia infekcie.) Z dôvodu zamedzenia šírenia infekcie je potrebné pristúpiť aj z Vašej strany k osvete, s dôrazom na zavedenie účinného očkovania proti VHA v súčinnosti s pracovníkmi Komunitného centra mesta Sabinov, respektíve terénnymi sociálnymi pracovníkmi mestského úradu mesta Sabinov.

      https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2024/vyhlaska_26.pdf

   • Prihlásenie

   • Zvonenia

    Štvrtok 18. 7. 2024
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje