• Svetový deň vody v ŠKD

     • Každý rok si 22. marca v školskom klube detí pripomíname Svetový deň vody. Voda je pre život veľmi dôležitá, má neskutočné množstvo využití, a to všetko sme sa deťom snažili prezentovať počas celého týždňa. Pomocou zvukových nahrávok mohli deti počuť, ako môže voda znieť. Urobili sme si spoločný projekt – KOLOBEH VODY, ktorý je v prírode najznámejším látkovým obehom v prírode. Vysvetlili sme si, prečo má naša Zem prezývku Modrá planéta a na konci týždňa sme otestovali vlastnosti vody rôznymi pokusmi.

     • Sviatok sv. Jozefa

     • Dňa 17.marca.2023 sme si v škole pripomenuli nášho patróna svätého Jozefa. Ráno sme začali svätou omšou, po ktorej sme sa s 1.stupňom vybrali do kina. Po kine nás čakal slávnostný obed s dobrým koláčikom. Druhý stupeň sa po sv. omši a slávnostnom koláčiku presunul do Prešova. Tam sme spoločnou hrou bowlingu utužovali nielen triedne, ale aj školské vzťahy.

     • Každá pomoc je vítaná

     • Milí priatelia školy,

      všetkým ďakujeme za pekné slová o našej škole, škôlke, ktoré šírite ďalej a napĺňate nás tak presvedčením, že naša práca má zmysel.

      Stále hľadáme spôsoby, ako čo najviac motivovať našich žiakov, aby chodili do školy s radosťou a sami prejavovali záujem o nové poznatky a zručnosti, ktoré budú pre nich potrebné na ďalšej ceste životom. Ďalším školským rokom začnú prebiehať na našej škole mnohé zmeny, ktoré sa dotknú spôsobu a formy výchovy a vzdelávania našich žiakov, spôsobu hodnotenia a celkovej organizácie školy. O nich Vás budeme postupne informovať.

      So zmenou vyučovania úzko súvisí aj vybavenie alebo postupné „dovybavenie“ odborných učební pre jednotlivé vzdelávacie oblasti – učebňa na vyučovanie techniky a výtvarnej výchovy, kde chceme vyučovať aj tradičné ľudové remeslá, prírodovedné laboratórium, jazykové učebne, učebňa hudobnej výchovy, učebňa geografie a dejepisu, učebne informatiky a tiež úprava tried pre žiakov 1. – 3. ročníka v nadväznosti na plánované zmeny spôsobu vyučovania.

      Z tohto dôvodu zriaďovateľ školy zriadil sporiaci účet, ktorého príspevky budú využité na vyššie spomínaný účel. Tí, ktorí môžu a chcú pomôcť škole, pošlite, prosím, príspevok, na nižšie uvedené číslo účtu. Budeme Vám vďační za akúkoľvek pomoc. Zároveň Vás budeme pravidelne informovať o výške získanej sumy a o využití týchto prostriedkov.

      Ďakujeme Vám.

      Číslo účtu: SK08 0900 0000 0052 0044 2332

     • Povedz nám o šikane

     • Milí žiaci, máme pre Vás unikátny QR kód, ktorý môžeš použiť, ak potrebuješ pomoc. Naskenovaním QR kódu nás môžeš anonymne informovať.
      Požiadať o pomoc je veľmi dôležité a správne.

     • Súťaž "Rozlúskni to"

     • Naši žiaci boli úspešní aj v súťaži „Rozlúskni to“ ktorú organizovala Slovenská aliancia moderného obchodu. Získali čestné uznanie a špeciálnu cenu za aplikovateľnosť riešenia.

   • Prihlásenie

   • Zvonenia

    Štvrtok 18. 7. 2024
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje