• Rodičovské združenie

     • Milí rodičia,

      v utorok, 21. 9. 2021 o 16:00 sa budú konať triedne aktívy s triednymi učiteľmi v uzavretých skupinách. Spoločné stretnutie všetkých rodičov a učiteľov nebude. V prípade záujmu si môžete dohodnúť aj stretnutie s vyučujúcimi, ktorí nie sú triednymi učiteľmi - PaedDr. Štefánia Brajerčíková, Mgr. Ľudmila Daráková, Mgr. Veronika Gargalovičová, Mgr. Júlia Komarová, Mgr. Samuel Malecký, Mgr. Marián Šinaľ. Po ukončení triedneho aktívu v 4. A triede od 16:45 Vám budem k dispozícii aj ja v riaditeľni školy.

      Silvia Urdzíková

   • Prihlásenie

   • Zvonenia

    Pondelok 20. 9. 2021
   • Kontakty

    • Súkromná základná škola s materskou školou
    • Námestie slobody 100, 083 01 SABINOV
    • 53243927
    • 2121310917
    • Školské poplatky: SK68 0900 0000 0005 0566 3950 Školská jedáleň: SK90 0900 0000 0051 4004 5940
    • szssabinov@primaskola.xyz
    • Riaditeľka: Mgr. Silvia Urdzíková 0915 949 733 Zástupkyňa riaditeľky: Mgr. Veronika Gargalovičová 0908 643 470 Platby: Viktória Urdzíková 0908 082 633 Vrátnica: 0948 181 422
    • szssabinov@primaskola.xyz
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje