• Projekt Čerstvé hlavičky

     • HLASUJTE ZA NAŠU ŠKOLU a ŠKÔLKU.

      Od 20.4. začína na webstránke www.cerstvehlavicky.sk hlasovanie verejnosti, ktoré potrvá do 31.5.2023.

      Každý kto chce hlasovať sa musí pri prvom raze na webstránke zaregistrovať. Následne sa bude už len prihlasovať (obdobne ako keď sa prihlasujete na Facebook a iné sociálne siete). Hlasovať je možné každý deň 2x – 1x za školu a 1x za škôlku.

      Vopred ďakujeme za každý hlas.

     • Svetový deň vody v ŠKD

     • Každý rok si 22. marca v školskom klube detí pripomíname Svetový deň vody. Voda je pre život veľmi dôležitá, má neskutočné množstvo využití, a to všetko sme sa deťom snažili prezentovať počas celého týždňa. Pomocou zvukových nahrávok mohli deti počuť, ako môže voda znieť. Urobili sme si spoločný projekt – KOLOBEH VODY, ktorý je v prírode najznámejším látkovým obehom v prírode. Vysvetlili sme si, prečo má naša Zem prezývku Modrá planéta a na konci týždňa sme otestovali vlastnosti vody rôznymi pokusmi.

     • Sviatok sv. Jozefa

     • Dňa 17.marca.2023 sme si v škole pripomenuli nášho patróna svätého Jozefa. Ráno sme začali svätou omšou, po ktorej sme sa s 1.stupňom vybrali do kina. Po kine nás čakal slávnostný obed s dobrým koláčikom. Druhý stupeň sa po sv. omši a slávnostnom koláčiku presunul do Prešova. Tam sme spoločnou hrou bowlingu utužovali nielen triedne, ale aj školské vzťahy.

     • Každá pomoc je vítaná

     • Milí priatelia školy,

      všetkým ďakujeme za pekné slová o našej škole, škôlke, ktoré šírite ďalej a napĺňate nás tak presvedčením, že naša práca má zmysel.

      Stále hľadáme spôsoby, ako čo najviac motivovať našich žiakov, aby chodili do školy s radosťou a sami prejavovali záujem o nové poznatky a zručnosti, ktoré budú pre nich potrebné na ďalšej ceste životom. Ďalším školským rokom začnú prebiehať na našej škole mnohé zmeny, ktoré sa dotknú spôsobu a formy výchovy a vzdelávania našich žiakov, spôsobu hodnotenia a celkovej organizácie školy. O nich Vás budeme postupne informovať.

      So zmenou vyučovania úzko súvisí aj vybavenie alebo postupné „dovybavenie“ odborných učební pre jednotlivé vzdelávacie oblasti – učebňa na vyučovanie techniky a výtvarnej výchovy, kde chceme vyučovať aj tradičné ľudové remeslá, prírodovedné laboratórium, jazykové učebne, učebňa hudobnej výchovy, učebňa geografie a dejepisu, učebne informatiky a tiež úprava tried pre žiakov 1. – 3. ročníka v nadväznosti na plánované zmeny spôsobu vyučovania.

      Z tohto dôvodu zriaďovateľ školy zriadil sporiaci účet, ktorého príspevky budú využité na vyššie spomínaný účel. Tí, ktorí môžu a chcú pomôcť škole, pošlite, prosím, príspevok, na nižšie uvedené číslo účtu. Budeme Vám vďační za akúkoľvek pomoc. Zároveň Vás budeme pravidelne informovať o výške získanej sumy a o využití týchto prostriedkov.

      Ďakujeme Vám.

      Číslo účtu: SK08 0900 0000 0052 0044 2332

     • Povedz nám o šikane

     • Milí žiaci, máme pre Vás unikátny QR kód, ktorý môžeš použiť, ak potrebuješ pomoc. Naskenovaním QR kódu nás môžeš anonymne informovať.
      Požiadať o pomoc je veľmi dôležité a správne.

     • Súťaž "Rozlúskni to"

     • Naši žiaci boli úspešní aj v súťaži „Rozlúskni to“ ktorú organizovala Slovenská aliancia moderného obchodu. Získali čestné uznanie a špeciálnu cenu za aplikovateľnosť riešenia.

     • Kĺzačka na Hure

     • Všetci sme sa tešili, že napadol sneh a nastal čas zimných hier. V ŠKD sme sa dohodli, že v piatok po karnevale sa pôjdeme sánkovať na "Huru". Konečne! Obliekli sme si otepľovačky, zobrali kĺzaky, boby, taniere a vyrazili.
      "Na Hure" sme sa museli prebrodiť snehom a vyrobiť si "sanicu". Po pár pokusoch spúšťania sa nám to aj podarilo. Na slnkom zaliatom kopci sa ozýval smiech a džavot detí. Všetkým sa to páčilo.
      A ako sa hovorí, dieťa má byť hlavne veselé a šťastné... a o to nám v ŠKD ide.

     • Karneval I. stupeň

     • Na známosť sa dáva jedna malá správa – mali sme masky, bol tu bál, roztočili sme karneval.

      Deň sa nezačal ako každý iný.

      Po chodbách našej školy sa prechádzali roboti, oblaky, šaláty, lekárky, hrdinovia, vesmír, princezné, policajti. Žiaci 1. stupňa boli naozaj kreatívni. Aby si okrem fantázie overili aj svoju obratnosť a trpezlivosť, zúčastnili sa rôznych netradičných súťažných disciplín. Po ich absolvovaní sme sa všetci stretli na tanečnom parkete, kde sme sa vo výre rôznych rytmov do sýta vytancovali.

      Moje tanečné črievičky sa už tešia na ďalší rok – verím, že aj tie vaše.

     • RETRO PLES

     • Tento rok sa žiaci druhého stupňa zabávali na fašiangovom plese, ktorý sa niesol v štýle RETRO. Žiaci a učitelia sa odeli do šiat z obdobia 70. – 90. rokov. Dievčatá hviezdili v bodkovaných či trblietavých šatách, chlapci zas zvolili riflové bundy, tradičné saká či tesilové nohavice. Nielen šaty, účesy, ale aj výzdoba či hudba pripomínali najlepšie roky ich rodičov.

      Hneď v úvode si žiaci s učiteľmi zatancovali belgický tanec. A potom celé ,,Na korze“ plesalo v rytme macareny, Y.M.C.A, či legendárneho asereje. Počas plesu sme sa nielen zabávali, ale niečomu sa aj priučili. Žiaci 9. ročníka nám predstavili jednotlivé obdobia našej minulosti, pričom poukázali nielen na významné udalosti, ale aj na módu a hudbu, ktorá vtedy letela. Trieda, ktorá dávala najväčší pozor, vedela potom aj odpovedať na otázky v kvíze. Tie jej priniesli sladkú odmenu. Počas zábavy si žiaci mohli urobiť fotku v našom retro kútiku s obľúbeným retro kostýmom či parochňou. Popri celej zábave sa občerstvili dobrotkami, ktoré si sami pripravili. V závere plesu žiakov potešila tombola a nesmelo chýbať ani vyhodnotenie kráľovnej a kráľa plesu. V našom prípade išlo hneď o dvoch kráľov. Ocenený bol aj najlepší retro kostým.

      Tváre plné radosti a smiechu, bezprostredná zábava – aj takéto asociácie sa nám vybavia pri spomienkach na tento deň!

     • Rozdali sme lásku

     • Lásku sme dávali všetkým okolo, boli sme usmiati, milí, ochotní pomôcť a žiacka rada nás za to odmenila milým srdiečkom.

      Za valentínsku poštu ďakujeme p.uč. Baronovej a jej žiakom zo 7. ročníka.

     • Learn to Play

     • “Dôležité je neprestať sa pýtať!”

      Tento výrok úplne vystihuje 8. a 9. február tohto roku, kedy vybraní žiaci 7. a 8. ročníka trávili svoj čas v Bratislave. V stredu sme si v zážitkovom centre vedy Aurelium prezreli laserovú show, videli ukážku Teslovho sveta vo Faradayovej klietke, vyskúšali sme si rôzne exponáty z oblasti optiky, stavali sme mosty, trénovali postreh … Potom sme sa prešli historickým centrom Bratislavy, navštívili sme Dóm sv. Martina a aspoň krátkym spánkom sme načerpali sily na hlavný program. Vo štvrtok sme sa zúčastnili Dňa plného hier a vzdelávania: Learn to Play v Priestore súčasnej kultúry. Na rôznych workshopoch sme si vyskúšali rôzne stolové, online vzdelávacie hry, virtuálnu realitu, v mobilnej hre sme sa stali utečencami a prostredníctvom nej sme zažívali rôzne osudy ľudí, ktorí musia opustiť svoje domovy. V kartovej hre Follow me preskúšali naše kritické myslenie a Samuel M. sa dostal až do finále spolu so stredoškolákmi. Na záver sme sa sami stávali tvorcom hry na workshope zameranom na tvorbu hier. Celé dni neboli žiaci len pozorovateľmi, ale aktívnymi partnermi, objaviteľmi a tými, ktorí sa neprestávajú pýtať.

  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Streda 31. 5. 2023
  • Kontakty

   • Súkromná základná škola s materskou školou
   • Námestie slobody 100, 083 01 SABINOV 083 01 Sabinov Slovakia
   • 53243927
   • 2121310917
   • Školské poplatky: SK68 0900 0000 0005 0566 3950 Školská jedáleň: SK90 0900 0000 0051 4004 5940
   • Riaditeľka: Mgr. Silvia Urdzíková 0915 949 733 Platby: Viktória Urdzíková viktoriaurdzikova@gmail.com Vrátnica: 0948 181 422
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje