• Informácie k opatreniam

     • Milí rodičia,

      v súlade s usmernením MVVaŠ a v súlade s rozhodnutím Úradu verejného zdravotníctva SR Vás chceme informovať o opatreniach školy v súvislosti s ochorením COVID-19.

      Škola sa momentálne nachádza podľa výstražného systému v zelenej fáze – to znamená, že na škole nie je žiaden žiak, ani zamestnanec s potvrdeným ochorením COVID-19.  

      Výchovno-vzdelávací proces na škole prebieha v bežnom režime, zvýšená pozornosť sa venuje hygienicko-epidemiologickým opatreniam. Telesná výchova sa realizuje jedine v exteriéri, v prípade nepriaznivého počasia ostávajú žiaci vo svojej triede. V normálnom režime funguje aj školský klub detí. Naďalej je povinný ranný filter a nosenie rúšok u žiakov 2. stupňa a u zamestnancov školy (podľa rozhodnutia ÚVZ SR do 30. 9. 2020). Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby, ktoré je k dispozícii na vrátnici. Na komunikáciu so školou Vám odporúčame využívať distančný spôsob komunikácie (písomný, maily a pod.), prezenčný spôsob komunikácie je možný len so súhlasom riaditeľa školy za vyššie uvedených podmienok.

      Nakoľko ministerstvo neodporúča žiadne hromadné akcie, rodičovské združenie sa zatiaľ prekladá na október, o konkrétnom termíne Vás budeme včas informovať.

      Silvia Urdzíková

   • Prihlásenie

   • Zvonenia

    Štvrtok 4. 3. 2021
   • Kontakty

    • Súkromná základná škola s materskou školou
    • Námestie slobody 100, 083 01 SABINOV
    • 53243927
    • 2121310917
    • Školské poplatky: SK68 0900 0000 0005 0566 3950 Školská jedáleň: SK90 0900 0000 0051 4004 5940
    • szssabinov@primaskola.xyz
    • Riaditeľka: Mgr. Silvia Urdzíková 0915 949 733 Zástupkyňa riaditeľky: Mgr. Veronika Gargalovičová 0908 643 470 Platby: Viktória Urdzíková 0908 082 633 Vrátnica: 0948 181 422
    • szssabinov@primaskola.xyz
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje