• Nový školský rok 2020/2021

     • Milí rodičia,

      o chvíľu začne nový školský rok, preto si Vás dovoľujeme informovať v súlade s opatreniami MVVaŠ o podmienkach nástupu žiakov do školy.

      Školský rok začíname 2. 9. 2020 o 9:00. Spoločná sv. omša na začiatku tohto školského roka nebude. Žiaci prídu ráno do školy a pôjdu hneď do svojich tried, kde ich triedni učitelia oboznámia o organizácii vyučovania v najbližších dňoch. Žiaci 1. ročníka sa presunú do triedy aj s rodičmi. Po krátkom stretnutí (cca 30 minút) žiaci odchádzajú domov. Od 3. 9. 2020 začína plná organizácia školy, školského klubu aj školskej jedálne. Vo štvrtok 3.9. a v piatok 4.9.2020 budú mať žiaci 1. a 2. stupňa triednické hodiny.

      Organizácia školského roka

      Obdobie školského vyučovania

      1. Školský rok sa začína 1. septembra 2020. Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2020 (streda). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 29. januára 2021 (piatok).

      2. Školské vyučovanie v druhom polroku školského roka sa začína 2. februára 2021 (utorok) a končí sa 30. júna 2021 (streda).

      Školské prázdniny

      3. Termíny školských prázdnin v školskom roku 2020/2021

   • Prihlásenie

   • Zvonenia

    Štvrtok 4. 3. 2021
   • Kontakty

    • Súkromná základná škola s materskou školou
    • Námestie slobody 100, 083 01 SABINOV
    • 53243927
    • 2121310917
    • Školské poplatky: SK68 0900 0000 0005 0566 3950 Školská jedáleň: SK90 0900 0000 0051 4004 5940
    • szssabinov@primaskola.xyz
    • Riaditeľka: Mgr. Silvia Urdzíková 0915 949 733 Zástupkyňa riaditeľky: Mgr. Veronika Gargalovičová 0908 643 470 Platby: Viktória Urdzíková 0908 082 633 Vrátnica: 0948 181 422
    • szssabinov@primaskola.xyz
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje