• Zápis do 1. ročníka - zmena termínu

     • Milí rodičia,

      vzhľadom k aktuálnej situácii a v súlade s usmernením MŠVVaŠ Vám oznamujeme, že zápis žiakov do 1. ročníka sa bude konať v utorok, 21. apríla 2020 a v stredu, 22. apríla 2020 v priestoroch Súkromnej základnej školy v čase od 14:00 – do 17:00. Na zápis príde iba zákonný zástupca dieťaťa. Prosíme, aby ste so sebou doniesli rodný list dieťaťa. Aby sme zabránili zoskupovaniu väčšieho množstva ľudí, prosím, aby ste nám oznámili deň a čas, kedy sa dostavíte na zápis. V prípade, že sa situácia utíši, a žiaci znova zasadnú do školských lavíc, v mesiaci jún urobíme „naozajstný“ zápis pre deti, tak ako sme ho zvykli robiť každý rok. Za pochopenie Vám ďakujeme.

     • Zatvorenie školy

     • V súlade s preventívnymi opatreniami, ktoré prijal Ústredný krízový štáb, bude od pondelka, 16. 3. 2020, naša škola zatvorená. O opätovnom obnovení prevádzky Vás budeme informovať prostredníctvom web stránky. Triedni učitelia aj vyučujúci budú komunikovať so svojimi žiakmi iba elektronicky. Za pochopenie Vám ďakujeme.

      Silvia Urdzíková

     • Školské akcie

     • Milí rodičia,

      v súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom sme všetky plánované akcie, ktoré sa mali konať v najbližšom období, preložili. O presných termínoch ich realizácie Vás budeme informovať. Ide o nasledovné akcie: Predajná výstava anglickej literatúry, Deň otvorených dverí, Triedne aktívy, oslava sviatku Sv. Jozefa. Za porozumenie Vám ďakujeme.

      Silvia Urdzíková

     • Darujte nám vaše 2% z dane

     • Milí rodičia, pripomíname Vám možnosť pomôcť škole 2%-tami. Môžete tak urobiť vyplnením tlačiva na stránke školy: 

      https://primaskola.edupage.org/percenta2/potvrdenie

      https://primaskola.edupage.org/percenta2/vyhlasenie

      Potvrdenie a vyhlásenie si uložte do počítača, políčka vyplňte, následne vytlačte a tlačivá môžete odovzdať našej pani ekonómke alebo odniesť na príslušný daňový úrad. Vopred ďakujeme ak sa rozhodnete darovať 2% pre našu školu a pomôžete nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces.

   • Prihlásenie

   • Zvonenia

    Piatok 3. 4. 2020
   • Kontakty

    • Súkromná základná škola
    • Námestie slobody 100, 083 01 SABINOV
    • 42081602
    • 2022546592
    • SK6809000000000505663950
    • szssabinov@primaskola.xyz
    • Riaditeľka: Mgr. Silvia Urdzíková 0915949733 Platby: Viktória Urdzíková 0908082633 Vrátnica: 0948181422
    • szssabinov@primaskola.xyz
  • Fotogaléria

   • Lyžiarsky kurz 4.-8. ročník
   • Lyžiarsky kurz 1.-3. ročník
   • Kolrčuliarsky kurz
   • Noc v škole 1. - 4. ročník
   • Škola v prírode
   • Plavecký kurz
   • Deň rodiny 2019
   • Lyžiarsky kurz 4. - 9. ročník
   • Karneval 1.-4. ročník