• Školské akcie

     • Milí rodičia,

      v súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom sme všetky plánované akcie, ktoré sa mali konať v najbližšom období, preložili. O presných termínoch ich realizácie Vás budeme informovať. Ide o nasledovné akcie: Predajná výstava anglickej literatúry, Deň otvorených dverí, Triedne aktívy, oslava sviatku Sv. Jozefa. Za porozumenie Vám ďakujeme.

      Silvia Urdzíková

     • Darujte nám vaše 2% z dane

     • Milí rodičia, pripomíname Vám možnosť pomôcť škole 2%-tami. Môžete tak urobiť vyplnením tlačiva na stránke školy: 

      https://primaskola.edupage.org/percenta2/potvrdenie

      https://primaskola.edupage.org/percenta2/vyhlasenie

      Potvrdenie a vyhlásenie si uložte do počítača, políčka vyplňte, následne vytlačte a tlačivá môžete odovzdať našej pani ekonómke alebo odniesť na príslušný daňový úrad. Vopred ďakujeme ak sa rozhodnete darovať 2% pre našu školu a pomôžete nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces.

   • Prihlásenie

   • Zvonenia

    Pondelok 10. 8. 2020
   • Kontakty

    • Súkromná základná škola
    • Námestie slobody 100, 083 01 SABINOV
    • 42081602
    • 2022546592
    • SK6809000000000505663950
    • szssabinov@primaskola.xyz
    • Riaditeľka: Mgr. Silvia Urdzíková 0915949733 Platby: Viktória Urdzíková 0908082633 Vrátnica: 0948181422
    • szssabinov@primaskola.xyz
  • Fotogaléria

   • Lyžiarsky kurz 4.-8. ročník
   • Lyžiarsky kurz 1.-3. ročník
   • Kolrčuliarsky kurz
   • Noc v škole 1. - 4. ročník
   • Škola v prírode
   • Plavecký kurz
   • Deň rodiny 2019
   • Lyžiarsky kurz 4. - 9. ročník
   • Karneval 1.-4. ročník