• Oznámenie o udelení riaditeľského voľna

     • Riaditeľka Súkromnej základnej školy, Námestie slobody 100, 083 01 Sabinov oznamuje,

      že v súlade s Čl. 5 ods. 2 Metodického usmernenia č. 15/2005 – R z 31. 10. 2005, ktorým sa vydáva Plán opatrení pre základné a stredné školy a školské zariadenia pre prípad pandémie chrípky v Slovenskej republike udeľuje  v dňoch 28. 1. – 31. 1 2020 riaditeľské voľno z dôvodu veľkého počtu chýbajúcich žiakov.

      V prevádzke nebude ani Súkromný školský klub detí ani Súkromná školská jedáleň.

      S úctou

      Mgr. Silvia Urdzíková,

                                                                                                                                                     riaditeľka školy

     • Olympiáda v nemeckom jazyku - Okresné kolo

     • Nový úspech našej školy:

      Alicka Korínková: 2. miesto
      Lucia Triščíková: 3. miesto

      Súťaž: Olympiáda v nemeckom jazyku
      Kolo: Okresné kolo


   • Prihlásenie

   • Zvonenia

    Štvrtok 27. 2. 2020
   • Kontakty

    • Súkromná základná škola
    • Námestie slobody 100, 083 01 SABINOV
    • 42081602
    • 2022546592
    • SK6809000000000505663950
    • szssabinov@primaskola.xyz
    • Riaditeľka: Mgr. Silvia Urdzíková 0915949733 Platby: Viktória Urdzíková 0908082633 Vrátnica: 0948181422
    • szssabinov@primaskola.xyz
  • Fotogaléria

   • Lyžiarsky kurz 1.-3. ročník
   • Kolrčuliarsky kurz
   • Noc v škole 1. - 4. ročník
   • Škola v prírode
   • Plavecký kurz
   • Deň rodiny 2019
   • Lyžiarsky kurz 4. - 9. ročník
   • Karneval 1.-4. ročník
   • Lyžiarský kurz - 1.-3. ročník