•  POPLATKY

    SÚKROMNÁ MATERSKÁ ŠKOLA

    Mesačný poplatok celodenný

    150 €/mesiac

    do 25. v predchádzajúcom mesiaci

    Mesačný poplatok poldenný

    120 €/mesiac

    do 25. v predchádzajúcom mesiaci

    Krúžková činnosť

    Rôzne, v závislosti od druhu krúžku a požiadaviek vedúceho krúžku.

    do 25. v predchádzajúcom mesiaci

    (od októbra)

    Strava

    2,80 €/deň

    do 25. v predchádzajúcom mesiaci

    Strava pre predškolákov

    1,40 €/deň

    do 25. v predchádzajúcom mesiaci

    Diétne stravovanie

    3,40 €/deň

    do 25. v predchádzajúcom mesiaci

     

    Celodenný a poldenný poplatok zahŕňa všetky náklady spojené s prevádzkou, poistenie detí, hygienické potreby detí, výtvarný materiál, pracovné zošity.

    V cene nie sú zahrnuté kultúrne podujatia, výlety a športové kurzy, služby logopéda, školského psychológa a špeciálneho pedagóga.

    Na poldenný pobyt budú prijaté deti v prípade, ak sa nenaplní kapacita na celodenný pobyt.

    Poplatky sa uhrádzajú na účet školy:

    IBAN: SK68 0900 0000 0005 0566 3950

    Stravovanie
    Strava sa pripravuje v Súkromnej školskej jedálni a bude podávaná v škôlke vo výdajnej školskej jedálni 3x denne - desiata, obed, olovrant, s dostatkom ovocia a zeleniny a pitným režimom počas celého dňa. Čerstvé ovocné šťavy a šaláty budú deťom zabezpečené denne.

     

    Podmienky odhlasovania zo stravy, kontaktné osoby a ostatné informácie týkajúce sa stravovania dohodneme na 1. spoločnom stretnutí v mesiaci jún.

    Strava sa uhrádza samostatne na účet:

    IBAN: SK90 0900 0000 0051 4004 5940

     

     

     

     

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje