• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
  Zmluva 1/10/14 Úrazové poistenie - Školák s DPH 17.10.2014 Generali Poisťovňa, a.s. 17.10.2014
  Zmluva 1/1/2014 Zmluva o spolupráci s DPH 31.12.2013 Štátny inštitút odborného vzdelávania 08.01.2014
  Zmluva 1/1/2015 SPP - dodávka plynu s DPH 07.01.2015 SPP, a.s. 07.01.2015
  Zmluva 1/2/2015 Poistenie hnuteľných vecí 12 200,00 s DPH 23.02.2015 Generali Poisťovňa, a.s. 23.02.2015
  Zmluva 1/5/2014 Zmluva o prenájme kopírky 3 200,00 s DPH 19.05.2014 IKARO s.r.o. 19.05.2014
  Zmluva 1/5/2015 Dodatok č. 1 k zmluve o servise č. 158 2014 s DPH 20.05.2015 IKARO s.r.o. 20.05.2015
  Zmluva 1/6/2014 Zmluva na dodávku ovocia a zeleniny - školský program 2014/2015 s DPH 04.06.2014 HOOK, s.r.o. 04.06.2014
  Zmluva 1/6/2015 Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov s DPH 01.06.2015 Metodicko-pedagogické centrum Mgr. Silvia Urdzíková riaditeľ 01.06.2015
  Zmluva 1/6/2016 Zmluva na dodávku školského ovocia s DPH 20.06.2016 GAS Familia, s.r.o Mgr. Silvia Urdzíková riaditeľka 22.06.2016
  Zmluva 1/8/2015 Zmluva o poskytnutí grantu č. NA15_039 3 000.00 bez DPH 04.08.2015 Nadácia Allianz Mgr. Silvia Urdzíková riaditeľ 04.08.2015
  Zmluva 1/9/2015 Rámcová kúpna zmluva na dodávky ovocia školským zariadeniam s DPH 03.09.2015 GAS Familia, s.r.o Mgr. Silvia Urdzíková riaditeľ 03.09.2015
  Zmluva 1/9/2016 Zmluva o poskytnutí stravy s DPH 31.08.2016 Obec Uzovský Šalgov Mgr. Silvia Urdzíková riaditeľka 31.08.2016
  Zmluva 2/5/2014 Zmluva o zmluvnom servise s DPH 19.05.2014 IKARO s.r.o. 19.05.2014
  Zmluva 2/6/2014 Zmluva o výpožičke - interaktívna tabuľa s DPH 02.06.2014 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Súkromná ZŠ 02.06.2014
  Zmluva 2/8/2015 Zmluva o zabezpečení mliečnych výrobkov č.2015010 s DPH 31.08.2015 Organika s.r.o. Mgr. Silvia Urdzíková riaditeľ 31.08.2015
  Zmluva 2/9/2016 Úrazové poistenie ŠKOLÁK 493,56 s DPH 31.08.2016 Generali Poisťovňa, a.s. Mgr. Silvia Urdzíková riaditeľka 31.08.2016
  Zmluva 3/8/2015 Poistenie Školák 453,84 s DPH 31.08.2015 Generali Poisťovňa, a.s. Mgr. Silvia Urdzíková riaditeľ 31.08.2015
  Zmluva 1/10/2015 Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu 468,71 s DPH 20.10.2015 Národné športové centrum Mgr. Silvia Urdzíková riaditeľ 18.11.2015
  Zmluva 1/11/2017 Zmluva o poskytovaní služieb - lyžiarsky kurz s DPH 10.11.2017 10.11.2017 Súkromná základná škola Mgr. Silvia Urdzíková riaditeľ 10.11.2017
  Zmluva 1/12/2014 pracovná zdravotná služba s DPH 29.12.2014 Kriško, s.r.o 29.12.2014
  << | 1 | 2 | >> zobrazené záznamy: 1-20/24
  • Kontakty

   • Súkromná základná škola s materskou školou
   • Námestie slobody 100, 083 01 SABINOV 083 01 Sabinov Slovakia
   • 53243927
   • 2121310917
   • Školské poplatky: SK68 0900 0000 0005 0566 3950 Školská jedáleň: SK90 0900 0000 0051 4004 5940
   • szssabinov@primaskola.xyz
   • Riaditeľka: Mgr. Silvia Urdzíková 0915 949 733 Platby: Viktória Urdzíková viktoriaurdzikova@gmail.com Vrátnica: 0948 181 422
   • szssabinov@primaskola.xyz
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje