•  

     Rodičia  
   Trieda Meno Priezvisko Funkcia
   1.A     člen
   2.A     člen
   2.B     podpredseda
   3.A     predseda
   4.A     člen
   4.B     člen
   5.A     člen
   6.A     člen
   6.B     člen
   7.A     člen
   8.A     člen
   9.A     člen

    

     Anna Lukačková zapisovateľka
   • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Sobota 23. 10. 2021
  • Kontakty

   • Súkromná základná škola s materskou školou
   • Námestie slobody 100, 083 01 SABINOV
   • 53243927
   • 2121310917
   • Školské poplatky: SK68 0900 0000 0005 0566 3950 Školská jedáleň: SK90 0900 0000 0051 4004 5940
   • szssabinov@primaskola.xyz
   • Riaditeľka: Mgr. Silvia Urdzíková 0915 949 733 Zástupkyňa riaditeľky: Mgr. Veronika Gargalovičová 0908 643 470 Platby: Viktória Urdzíková 0908 082 633 Vrátnica: 0948 181 422
   • szssabinov@primaskola.xyz
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje