• September:
   Oboznámenie sa s pravidlami v ŠKD
   Bezpečne do školy – značky
   Pani Jeseň –práca s prírod.mat.
   Výroba šarkanov
   Šarkaniáda - CA
   Október:
   Mesiac úcty k starším
   Darček pre st. rodičov
   Kultúrne správanie – v škole, jedálni, na ulici
   Deň stromov – CA
   November:
   Ako pomáhame v domácnosti
   Význam ovocia a zeleniny
   Drogy – vplyv na ich používanie
   Potravinová pyramída – CA
   December:
   Advent 
   Zima
   Vianočná výzdoba -CA
   Vianočné zvyky a tradície, vinše
   Január:
   Zvieratká v zime / snehuliak
   Zimná krajina -CA
   Detské encyklopédie
   Starostlivosť o izbové rastliny
   Február:
   Fašiangy
   SOS -112 –CA /11.2./
   SV. Valentín
   Marec:
   Marec – mesiac knihy
   Jar –ročné obdobie
   Deň vody – 22.3. –CA
   Deň učiteľov
   Apríl:
   Apríl – mesiac lesov
   Veľkonočná dekorácia –kraslica
   Veľkonočné sviatky
   Deň Zeme – 22.4. – CA
   Máj:
   Deň matiek -darček
   Portrét mamy
   Deň rodiny
   Deň mlieka – 15.5. - CA
   Poznávanie rastlín
   Jún:
   MDD – diskotéka – CA
   Deň otcov – portrét
   Prvý letný deň
   Koláž – hrad, zámky
   Maľovanie na chodník
    

   • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Pondelok 20. 9. 2021
  • Kontakty

   • Súkromná základná škola s materskou školou
   • Námestie slobody 100, 083 01 SABINOV
   • 53243927
   • 2121310917
   • Školské poplatky: SK68 0900 0000 0005 0566 3950 Školská jedáleň: SK90 0900 0000 0051 4004 5940
   • szssabinov@primaskola.xyz
   • Riaditeľka: Mgr. Silvia Urdzíková 0915 949 733 Zástupkyňa riaditeľky: Mgr. Veronika Gargalovičová 0908 643 470 Platby: Viktória Urdzíková 0908 082 633 Vrátnica: 0948 181 422
   • szssabinov@primaskola.xyz
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje