• Zloženie

    • Zloženie Rady školy

     pri Súkromnej základnej škole v Sabinove

      

     poradové číslo

     priezvisko a meno

     zástupca koho

     funkcia

     1

     Kalabová Alena

     zástupca rodičov

     člen

     2

     Makarová Ľudmila

     zástupca rodičov

     člen

     3

     Pekár Miroslav, PhDr.

     zástupca rodičov

     predseda

     4

     Straková Lucia

     zástupca rodičov

     člen

     5

     Lukačková Anna, Ing.

     zástupca nepedagogických zamestnancov

     zapisovateľ

     6

     Červeňák Jozef, Mgr.

     zástupca pedagogických zamestnancov

     člen

     7

     Matisovská Miriam, Mgr.

     zástupca pedagogických zamestnancov

     podpredseda

     8

     Efstathopoulos Anna, Mgr.

     zástupca zriaďovateľa

     člen

     9

     Gargalovičová Veronika, Mgr.

     zástupca zriaďovateľa

     člen

     10

     Novotná Eva, Mgr.

     zástupca zriaďovateľa

     člen

     11

     Miklošková Zlatica, Mgr.

     zástupca zriaďovateľa

     člen

      

  • Kontakty

   • Súkromná základná škola s materskou školou
   • Námestie slobody 100, 083 01 SABINOV 083 01 Sabinov Slovakia
   • 53243927
   • 2121310917
   • Školské poplatky: SK68 0900 0000 0005 0566 3950 Školská jedáleň: SK90 0900 0000 0051 4004 5940
   • szssabinov@primaskola.xyz
   • Riaditeľka: Mgr. Silvia Urdzíková 0915 949 733 Platby: Viktória Urdzíková viktoriaurdzikova@gmail.com Vrátnica: 0948 181 422
   • szssabinov@primaskola.xyz
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje