• Zloženie Rady školy

   pri Súkromnej základnej škole s materskou školou v Sabinove

   2023 - 2027

   poradové číslo

   priezvisko a meno

   zástupca koho

   funkcia

   1

   Červenková Miroslava, Ing.

   zástupca rodičov

   člen

   2

   Kalabová Alena

   zástupca rodičov

   člen

   3

   Makarová Ľudmila

   zástupca rodičov

   predseda

   4

   Martonová Ivana, Mgr.

   zástupca rodičov

   zapisovateľ

   5

   Lukačková Anna, Ing.

   zástupca nepedagogických zamestnancov

   člen

   6

   Hétharšiová Ivana, Mgr.

   zástupca pedagogických zamestnancov

   člen

   7

   Vafeková Michaela, Mgr.

   zástupca pedagogických zamestnancov

   člen

   8

   Červeňák Jozef, Mgr.

   zástupca zriaďovateľa

   člen

   9

   Efstathopoulos Anna, Mgr.

   zástupca zriaďovateľa

   podpredseda

   10

   Matisovská Miriam, Mgr.

   zástupca zriaďovateľa

   člen

   11

   Štofániková Anna, Mgr.

   zástupca zriaďovateľa

   člen

    

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje