• Organizácia školského roka

    2019/2020

    1. Školský rok sa začína 1. septembra 2019.
    2. Školské vyučovanie sa začína 2.  septembra 2019 (pondelok). 
    3. Školské  vyučovanie  v  prvom  polroku  školského  roka sa končí 31.januára 2020 (piatok).
    4. Školské vyučovanie v druhom polroku sa začína 4. februára 2020 (utorok) a končí sa 30. júna 2020 (utorok).

     

    Termíny školských prázdnin v školskom roku 2019/2020

    Prázdniny

    Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin

    Termín prázdnin

    Začiatok vyučovania po prázdninách

    jesenné

    29. október 2019

    (utorok)

    30. október –

    31. október 2019

    4. november 2019

    (pondelok)

    vianoč

    20. december 2019

    (piatok)

    23. december 2019

    – 7. január 2020

    8. január 2020

    (streda)

    polročné

    31. január 2020

    (piatok)

    3. február 2020

    (pondelok)

    4. február 2020

    utorok)

    jar

    Bratislavský kraj, Nitriansky kraj Trnavský kraj

     

    14. február 2020

    (piatok)

    17. február –

    21. február 2020

    24. február 2020

    (pondelok)

    Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Trenčiansky kraj

    21. február 2020

    (piatok)

    24. február –

    28. február 2020

    2. marec 2020

    (pondelok)

    Košický kraj, Prešovský kraj

    28. február 2020 (piatok)

    2. marec –

    6. marec 2020

    9. marec 2020

    (pondelok)

    veľkonoč

    8. apríl 2020

    (streda)

    9. apríl –

    14. apríl 2020

    15. apríl 2020

    (streda)

    letné

    30. jún 2020

    (utorok)

    1. júl –

    31. august 2020

    2. september 2020

    (streda)

     

  • Kontakty

   • Súkromná základná škola
   • Námestie slobody 100, 083 01 SABINOV
   • 42081602
   • 2022546592
   • SK6809000000000505663950
   • szssabinov@primaskola.xyz
   • Riaditeľka: Mgr. Silvia Urdzíková 0915949733 Platby: Viktória Urdzíková 0908082633 Vrátnica: 0948181422
   • szssabinov@primaskola.xyz
 • Fotogaléria

  • Lyžiarsky kurz 4.-8. ročník
  • Lyžiarsky kurz 1.-3. ročník
  • Kolrčuliarsky kurz
  • Noc v škole 1. - 4. ročník
  • Škola v prírode
  • Plavecký kurz
  • Deň rodiny 2019
  • Lyžiarsky kurz 4. - 9. ročník
  • Karneval 1.-4. ročník