•        Ukážte nám cestu

    • „Ukážte nám cestu,

     ale nechajte nás po nej kráčať samých.“

      

     Súkromná materská škola začína svoju činnosť dňom 1. 9. 2021.

     Čo ponúkame?

     • otvorenosť
     • rešpektovanie individuality každého dieťaťa
     • každodenná realizácia pohybových aktivít
     • predčitateľské aktivity
     • základy anglického jazyka
     • služby školského psychológa, špeciálneho pedagóga a logopéda
     • každoročná ponuka kurzov pre všetky deti – korčuliarsky, lyžiarsky, plavecký
     • akcie: karneval, divadielka, sv. Mikuláš, vianočná besiedka, program pre starých rodičov a mnohé ďalšie
     • pekné novo zrekonštruované priestory
     • čitateľský kútik
     • rozcvičovňa
     • zelená záhradka na školskom dvore
     • zdravé a chutné stravovanie vo výdajnej školskej jedálni
     • plynulý prechod do základnej školy

     ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY: 21. 5. 2021

  • Kontakty

   • Súkromná základná škola s materskou školou
   • Námestie slobody 100, 083 01 SABINOV 083 01 Sabinov Slovakia
   • 53243927
   • 2121310917
   • Školské poplatky: SK68 0900 0000 0005 0566 3950 Školská jedáleň: SK90 0900 0000 0051 4004 5940
   • szssabinov@primaskola.xyz
   • Riaditeľka: Mgr. Silvia Urdzíková 0915 949 733 Platby: Viktória Urdzíková viktoriaurdzikova@gmail.com Vrátnica: 0948 181 422
   • szssabinov@primaskola.xyz
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje