Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Zmluva 1/1/2014 Zmluva o spolupráci s DPH 31.12.2013 Štátny inštitút odborného vzdelávania
Zmluva 1/9/2015 Rámcová kúpna zmluva na dodávky ovocia školským zariadeniam s DPH 03.09.2015 GAS Familia, s.r.o Mgr. Silvia Urdzíková riaditeľ
Zmluva 1/11/2017 Zmluva o poskytovaní služieb - lyžiarsky kurz s DPH 10.11.2017 10.11.2017 Súkromná základná škola Mgr. Silvia Urdzíková riaditeľ
Zmluva 2/9/2016 Úrazové poistenie ŠKOLÁK 493,56 s DPH 31.08.2016 Generali Poisťovňa, a.s. Mgr. Silvia Urdzíková riaditeľka
Zmluva 1/9/2016 Zmluva o poskytnutí stravy s DPH 31.08.2016 Obec Uzovský Šalgov Mgr. Silvia Urdzíková riaditeľka
Zmluva 1/6/2016 Zmluva na dodávku školského ovocia s DPH 20.06.2016 GAS Familia, s.r.o Mgr. Silvia Urdzíková riaditeľka
Zmluva 3/10/2015 Dodatok k zmluve o spolupráci realizácií národného projektu"Podpora profesijnej orientácie žiakov ZŠ s DPH 12.10.2015 Štátny inštitút odborného vzdelávania Mgr. Silvia Urdzíková riaditeľ
Zmluva 2/10/2015 Zmluva o zvýšení kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy a o bezodplatnom prevode majetku štátu 468,71 s DPH 18.05.2015 Národné športové centrum Mgr. Silvia Urdzíková riaditeľ
Zmluva 1/10/2015 Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu 468,71 s DPH 20.10.2015 Národné športové centrum Mgr. Silvia Urdzíková riaditeľ
Zmluva 1/6/2015 Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov s DPH 01.06.2015 Metodicko-pedagogické centrum Mgr. Silvia Urdzíková riaditeľ
Zmluva 3/8/2015 Poistenie Školák 453,84 s DPH 31.08.2015 Generali Poisťovňa, a.s. Mgr. Silvia Urdzíková riaditeľ
Zmluva 2/8/2015 Zmluva o zabezpečení mliečnych výrobkov č.2015010 s DPH 31.08.2015 Organika s.r.o. Mgr. Silvia Urdzíková riaditeľ
Zmluva 1/5/2014 Zmluva o prenájme kopírky 3 200,00 s DPH 19.05.2014 IKARO s.r.o.
Zmluva 1/8/2015 Zmluva o poskytnutí grantu č. NA15_039 3 000.00 bez DPH 04.08.2015 Nadácia Allianz Mgr. Silvia Urdzíková riaditeľ
Zmluva 1/5/2015 Dodatok č. 1 k zmluve o servise č. 158 2014 s DPH 20.05.2015 IKARO s.r.o.
Zmluva 1/2/2015 Poistenie hnuteľných vecí 12 200,00 s DPH 23.02.2015 Generali Poisťovňa, a.s.
Zmluva 1/1/2015 SPP - dodávka plynu s DPH 07.01.2015 SPP, a.s.
Zmluva 1/12/2014 pracovná zdravotná služba s DPH 29.12.2014 Kriško, s.r.o
Zmluva 2/10/2014 Zmluva o výpožičke - interaktívna tabuľa QOMO s DPH 02.10.2014 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
Zmluva 1/10/14 Úrazové poistenie - Školák s DPH 17.10.2014 Generali Poisťovňa, a.s.
zobrazené záznamy: 1-20/24