Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Zmluva 1/1/2014 Zmluva o spolupráci s DPH 31.12.2013 Štátny inštitút odborného vzdelávania 08.01.2014
Zmluva 2/5/2014 Zmluva o zmluvnom servise s DPH 19.05.2014 IKARO s.r.o. 19.05.2014
Zmluva 1/5/2014 Zmluva o prenájme kopírky 3 200,00 s DPH 19.05.2014 IKARO s.r.o. 19.05.2014
Zmluva 2/6/2014 Zmluva o výpožičke - interaktívna tabuľa s DPH 02.06.2014 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Súkromná ZŠ 02.06.2014
Zmluva 1/6/2014 Zmluva na dodávku ovocia a zeleniny - školský program 2014/2015 s DPH 04.06.2014 HOOK, s.r.o. 04.06.2014
Zmluva 2/10/2014 Zmluva o výpožičke - interaktívna tabuľa QOMO s DPH 02.10.2014 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 09.03.2015
Zmluva 1/10/14 Úrazové poistenie - Školák s DPH 17.10.2014 Generali Poisťovňa, a.s. 17.10.2014
Zmluva 1/12/2014 pracovná zdravotná služba s DPH 29.12.2014 Kriško, s.r.o 29.12.2014
Zmluva 1/1/2015 SPP - dodávka plynu s DPH 07.01.2015 SPP, a.s. 07.01.2015
Zmluva 1/2/2015 Poistenie hnuteľných vecí 12 200,00 s DPH 23.02.2015 Generali Poisťovňa, a.s. 23.02.2015
Zmluva 2/10/2015 Zmluva o zvýšení kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy a o bezodplatnom prevode majetku štátu 468,71 s DPH 18.05.2015 Národné športové centrum Mgr. Silvia Urdzíková riaditeľ 18.11.2015
Zmluva 1/5/2015 Dodatok č. 1 k zmluve o servise č. 158 2014 s DPH 20.05.2015 IKARO s.r.o. 20.05.2015
Zmluva 1/6/2015 Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov s DPH 01.06.2015 Metodicko-pedagogické centrum Mgr. Silvia Urdzíková riaditeľ 01.06.2015
Zmluva 1/8/2015 Zmluva o poskytnutí grantu č. NA15_039 3 000.00 bez DPH 04.08.2015 Nadácia Allianz Mgr. Silvia Urdzíková riaditeľ 04.08.2015
Zmluva 2/8/2015 Zmluva o zabezpečení mliečnych výrobkov č.2015010 s DPH 31.08.2015 Organika s.r.o. Mgr. Silvia Urdzíková riaditeľ 31.08.2015
Zmluva 3/8/2015 Poistenie Školák 453,84 s DPH 31.08.2015 Generali Poisťovňa, a.s. Mgr. Silvia Urdzíková riaditeľ 31.08.2015
Zmluva 1/9/2015 Rámcová kúpna zmluva na dodávky ovocia školským zariadeniam s DPH 03.09.2015 GAS Familia, s.r.o Mgr. Silvia Urdzíková riaditeľ 03.09.2015
Zmluva 3/10/2015 Dodatok k zmluve o spolupráci realizácií národného projektu"Podpora profesijnej orientácie žiakov ZŠ s DPH 12.10.2015 Štátny inštitút odborného vzdelávania Mgr. Silvia Urdzíková riaditeľ 12.11.2015
Zmluva 1/10/2015 Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu 468,71 s DPH 20.10.2015 Národné športové centrum Mgr. Silvia Urdzíková riaditeľ 18.11.2015
Zmluva 1/6/2016 Zmluva na dodávku školského ovocia s DPH 20.06.2016 GAS Familia, s.r.o Mgr. Silvia Urdzíková riaditeľka 22.06.2016
zobrazené záznamy: 1-20/24