• Poďakovanie

     • Milí naši rodičia,

      máme za sebou dobré tri týždne tzv. „domáceho vzdelávania“. Nezaobišlo sa to bez začiatočných nedorozumení, hľadania spôsobov „ako na to“, ako zabezpečiť, aby deti napredovali ďalej a nestagnovali, ako zosúladiť bežný chod domácnosti a dozrieť na to, aby si deti plnili povinnosti, vypracovávali úlohy, ktoré im posielajú ich vyučujúci, ako si nájsť čas aj na to, aby ste si sadli k deťom – predovšetkým k tým na 1. stupni a pomohli im riešiť zadané úlohy, vysvetliť učivo.

      Touto cestou Vám chcem všetkým poďakovať za vynaložené úsilie, chcem Vám povedať, že si všetci vážime Vašu prácu a ďakujeme Vám za pomoc.

      Zároveň Vás chcem poprosiť, aby sme aj naďalej komunikovali otvorene – aj pre nás, pedagógov je toto obdobie veľmi náročné. Chýbajú nám naši žiaci, ich každodenné šibalstvá a neplechy.

      Buďme k sebe navzájom trpezliví, ústretoví a tolerantní

      a prežime spolu – a predsa osve – tento čas  v pokoji.

       

   • Prihlásenie

   • Zvonenia

    Pondelok 10. 8. 2020
   • Kontakty

    • Súkromná základná škola
    • Námestie slobody 100, 083 01 SABINOV
    • 42081602
    • 2022546592
    • SK6809000000000505663950
    • szssabinov@primaskola.xyz
    • Riaditeľka: Mgr. Silvia Urdzíková 0915949733 Platby: Viktória Urdzíková 0908082633 Vrátnica: 0948181422
    • szssabinov@primaskola.xyz
  • Fotogaléria

   • Lyžiarsky kurz 4.-8. ročník
   • Lyžiarsky kurz 1.-3. ročník
   • Kolrčuliarsky kurz
   • Noc v škole 1. - 4. ročník
   • Škola v prírode
   • Plavecký kurz
   • Deň rodiny 2019
   • Lyžiarsky kurz 4. - 9. ročník
   • Karneval 1.-4. ročník